4 mottoborden langs de N261

De provincie plaatste 4 mottoborden langs de N261 met daarop de maximumsnelheid (100 km/uur).

Wat is de maximumsnelheid op de N261 tussen Tilburg en Waalwijk? Voor veel weggebruikers was dat niet duidelijk. Daarom staan er nu er vier mottoborden. Twee in noordelijke rijrichting (ten noorden van Tilburg én ten noorden van de aansluiting met de Efteling) en twee in zuidelijke rijrichting (ten zuiden van de aansluiting met de A59 én ten zuiden van de aansluiting met de Efteling).

Analyse

Brabant gaat voor NUL verkeersdoden staat in 2018 in het teken van snelheid. De provincie maakte een analyse van de relatie tussen snelheid, verkeersongevallen en weginrichting. Daar kwam een maatregelenpakket uit. Eén daarvan is het plaatsen van deze mottoborden.