Verkeersopvoeding: rol van ouders belangrijker dan ze denken

Veiligheid en verkeersopvoeding zijn belangrijke onderwerpen, vinden ouders. Toch schiet het er regelmatig bij in om daar bewust en actief samen mee bezig te zijn.

Dat blijkt uit onderzoek van Bureau Tabula Rasa, uitgevoerd in opdracht van ROV Oost-Nederland, Vervoerregio Amsterdam, ROV Zuid-Holland en de provincies Utrecht, Noord-Brabant, Drenthe, Flevoland en Zeeland.

Bijdragen aan verkeersveilig gedrag

Om verkeersongelukken te voorkomen moeten kinderen en jongeren leren over het verkeer, veel oefenen en het goede voorbeeld krijgen van volwassenen. Gemeenten en regio’s zetten samen met scholen daarom al jaren volop in op verkeerseducatie. Ook ouders kunnen bijdragen aan verkeersveilig gedrag van hun kind.

Voorbeeldrol

Al op jonge leeftijd nemen kinderen hun ouders als voorbeeld. Dat gedrag nemen ze over. Ook in het verkeer leren kinderen zo. Zijn ouders zich ook bewust van die voorbeeldrol? En houden ze zich actief bezig met verkeersopvoeding? Uit het onderzoek blijkt dat kinderen deze ervaring helaas mislopen. Dat komt door het drukke gezinsleven en doordat ouders zich onvoldoende bewust zijn van hun voorbeeldrol, Toch zien de meeste ouders verkeersopvoeding wél als hun taak.

Impact onderschatten

Ouders hebben een positief beeld over hun eigen verkeersopvoeding. Ondanks dat, blijkt uit het onderzoek, schiet kennis soms tekort. Ook schort er nog wel eens wat aan het eigen verkeersgedrag. Soms geven de ouders het verkeerde voorbeeld. De impact daarvan op hun kind onderschatten ze.

Wat doen we ermee?

Overheden gaan voortaan bij verkeerseducatie en -campagnes meer aandacht besteden aan de rol en verantwoordelijkheid van ouders. Als een ouder thuis doorgaat met wat er op school is geleerd, is de leeropbrengst groter. Door als ouder thuis en in het verkeer het goede voorbeeld te geven, ben je éxtra productief. Zo helpen ouders actief mee om ongelukken op latere leeftijd te voorkomen.

Bekijk de resultaten in deze factsheet>

Lees hier het hele onderzoek>