Verkeersbrochure nieuwkomers in Nederland

Verkeerswijzer Groningen heeft een brochure laten ontwikkelen voor nieuwkomers in Nederland, met daarin de belangrijkste Nederlandse verkeersregels voor voetgangers en fietsers.

Mensen die nieuw zijn in ons land, bijvoorbeeld vluchtelingen, kennen onze verkeersregels vaak niet. Ook krijgt een deel van het te maken met onbekende verkeerssituaties. Om te voorkomen dat er ongelukken gebeuren, heeft Verkeerswijzer Groningen de brochure ‘Verkeer in Nederland. Veilig lopen en fietsen’ ontwikkeld. Hierin staan de voornaamste verkeersregels voor voetgangers en fietsers in ons land. De regels worden voornamelijk aan de hand van illustraties uitgelegd, zodat mensen van verschillende achtergronden de uitleg kunnen ‘lezen’. Daarnaast is de begeleidende tekst in vijf talen opgenomen: Nederlands, Engels, Frans, Arabisch en Tigrinya (de taal die in Eritrea wordt gesproken).

Heb je interesse? Download hier de digitale versie van de brochure.

Folder over fietsverlichting in het Arabisch en Engels

Sinds dit jaar heeft Verkeerswijzer Groningen ook een folder over het belang van fietsverlichting in het Arabisch en Engels ontwikkeld. Download hier de folder.