Nederlandse verkeersborden digitaal beschikbaar

Nederland krijgt vanaf augustus als eerste land ter wereld een digitaal overzicht van verkeersborden.

Die informatie is ook ‘in-car’ beschikbaar. Dat moet de verkeersveiligheid vergroten.

Optimaal informeren

De gegevens van de borden worden digitaal opgeslagen en als open data beschikbaar gesteld. Leveranciers van informatiediensten en navigatieapparatuur kunnen met die belangrijke gegevens (zoals de afbeelding, aanduidingscode en precieze locatie) weggebruikers optimaal informeren: over de actueel geldende maximumsnelheden, parkeermogelijkheden of laad- en losplaatsen. Maar ook over inhaalverboden, wegversmallingen, et cetera. De juistheid en actualiteit van zulke informatie kan bijdragen aan het vergroten van de verkeersveiligheid.

In eerste instantie gaat het om de data van alle borden langs provinciale en hoofdwegen en de borden in de 130 grootste gemeenten in ons land. Na de zomer volgen de borden in alle kleinere gemeenten van ons land. Lees meer op Verkeersnet>

Foto: Facebook politie Venray-Gennep