RAI vereniging wil 30 als nieuwe norm

RAI Vereniging wil dat 30 kilometer per uur de nieuwe snelheidsnorm wordt voor verkeer binnen de bebouwde kom.

Het terugbrengen van de snelheidslimiet van 50 km/uur naar 30 km/uur levert een aanzienlijke veiligheidswinst op, stelt ook de SWOV.

“Hoe groter de daling van de feitelijke rijsnelheid, hoe groter het veiligheidseffect.” Eigen onderzoek uit 2009 laat volgens de organisatie zien dat er tussen 1998 en 2008 door de aanleg van 30km/uur-gebieden naar schatting in totaal 51 tot 77 doden minder zijn gevallen. De Fietsersbond is ook al lange tijd groot voorstander van een 30-kilometerzone voor de bebouwde kom. Lees het hele artikel op Verkeersnet>