Provincie Noord-Brabant geeft meeste uit aan wegen

De provincie begroot voor 2017 ruim 0,3 miljard euro voor uitgaven aan wegen. 

Naast regulier onderhoud, werkt Noord-Brabant onder meer aan:

  • het versneld verbeteren en vernieuwen van het wegennet,
  • het  oplossen van mobiliteitsknelpunten tussen grote steden,
  • de aanleg van snelfietsroutes in de provincie.

De Nederlandse provincies begroten samen 2,3 miljard voor verkeer en vervoer. 46% aan wegen, 42% aan openbaar vervoer en 12% aan waterwegen en overige verkeers- en vervoerstaken. Lees meer>