Opnieuw veel Brabantse verkeersdoden

Het aantal verkeersdoden in Noord-Brabant is volgens het CBS in 2019 licht gedaald van 150 naar 142.

Die daling is dan ook direct het enige goede nieuws, want in onze provincie vallen nog steeds de meeste dodelijke slachtoffers in het verkeer.

Flink geschrokken

Gedeputeerde mobiliteit Christophe van der Maat is flink geschrokken van het wederom hoge aantal verkeersdoden: “Achter dit kille cijfer gaan 142 mensen schuil die door hun naasten worden gemist. Wij streven dan ook naar nul verkeersslachtoffers, want iedere verkeersdode is er een teveel.”

Analyse

Het CBS geeft geen inzicht in de toedracht van de ongelukken. De provincie gaf vorig jaar al opdracht aan de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) om de oorzaak en toedracht van dodelijke verkeersongevallen in Brabant in 2018 en 2019 in kaart te brengen. Die analyse is in het najaar afgerond en levert hopelijk bruikbare resultaten op om toekomstige ongevallen te voorkomen.

Brabants Verkeersveiligheidsplan 2020-2024

Het onderzoek sluit aan op de datagerichte en risicogestuurde aanpak van het in januari gepresenteerde Brabants Verkeersveiligheidsplan 2020-2024. Dat plan neemt alle pijlers voor veilige wegen en verkeer mee: gedrag, infrastructuur en handhaving. Zo leggen provincie en gemeenten versneld rotondes, veilige oversteekplaatsen en vangrails aan of halen bomen op gevaarlijke plekken weg. Op scholen wordt volop voorlichting gegeven en de politie gebruikt nieuwe manieren van handhaving.

Gerichte aanpak

Van der Maat: “We werken samen met onze partners aan veilige Brabantse wegen en verkeer. Met het Brabants Verkeersveiligheidsplan 2020-2024 zetten we een data- en risicogestuurde aanpak in. Dus: kijken waar de grootste risico’s zitten en die op voorhand aanpakken. Met de data uit het onderzoek kunnen we nog gerichter maatregelen nemen om ongevallen in de toekomst te voorkomen.”

Lange adem

Daarnaast zet de provincie met publiekscampagnes fors in op gedragsverandering, zoals bijvoorbeeld zorgen voor goede fietsverlichting en het tegengaan van smartphone- en drugsgebruik in het verkeer. “We blijven het herhalen: laat je niet afleiden door je telefoon en gebruik geen alcohol of bijvoorbeeld lachgas in het verkeer. Ik blijf het ongelofelijk vinden dat er een kleine groep is die het blijkbaar oké vindt om onder invloed achter het stuur te kruipen. We hopen dat dat de komende jaren echt verandert, maar dat is een proces van de lange adem”, benadrukt Van der Maat.

Provinciale wegen

De CBS-uitsplitsing van de ongevallen naar de verschillende wegtypen (snelweg, provinciale weg, gemeentelijke weg) is nog niet beschikbaar, maar hoogstwaarschijnlijk is het aantal dodelijke slachtoffers op de provinciale wegen in 2019 gestegen. Van der Maat: “Dat is zeer teleurstellend. Het motiveert ons om volop door te gaan met de maatregelen uit het Brabants Verkeersveiligheidsplan. Ik hoop dat we volgend jaar kunnen constateren dat het aantal ongelukken in 2020 harder is gedaald dan afgelopen jaar.”