Het NUL effect – effectmeting 2016

Er is een meting gedaan naar het effect van de campagne NUL verkeersdoden Brabant.

De gegevens over 2016 en de jaren ervoor zijn binnen en wat blijkt: met en dankzij jullie hebben we al heel wat bereikt. Maar er blijft nog veel te leren en te verbeteren. Reden om ons samen onverminderd te blijven inzetten voor NUL verkeersdoden!

Eigen gedrag

In 2016 noemen Brabanders voor het eerst het eigen gedrag het belangrijkste element van verkeersveiligheid. Maar liefst 48% geeft na het zien van de campagne aan, bewuster te zijn van dat eigen gedrag. Brabanders maken zich het meeste zorgen over roekeloos rijgedrag, smartphonegebruik en alcohol- en drugsgebruik. Dit sluit aan op het gekozen jaarthema van de campagne.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bekijk het NUL-effect (samenvatting)>
Bekijk het gehele onderzoek>