Kick-off Jaar van de Snelheid op de kartbaan

Rallycoureur Tom Coronel was net op tijd terug uit Dakar om de kick-off van het Jaar van de Snelheid voor te zitten. De deelnemers verzamelden zich op 25 januari op het circuitpark van Hezemans Karting in Eindhoven.

Bewust stilstaan bij snelheid

Dit jaar staan we bewust stil bij snelheid. Dat is nodig, want 40 tot 50 % van de weggebruikers rijdt steevast te hard. Tijdens de kick-off waren er stilteplekken ingericht, waar de verkeersveiligheidspartners even bewust stil konden staan bij snelheid. Het Promoteam NUL gaf alvast het goede voorbeeld.

Voor het officiële startsein van de dag, was het al gezellig. In de bar van het kartcentrum ontmoetten de partners elkaar met een kopje koffie en uitzicht op de kartbaan.

Kwis

Tom Coronel trapte de dag af. Hij zette iedereen  meteen op scherp met een verkeerskwis. Die bevatte een aantal verrassende antwoorden. Wist je bijvoorbeeld dat één derde van de dodelijke verkeersongelukken wordt veroorzaakt door te hard rijden? Of dat er in Brabant ooit iemand 15.000 euro aan boetes verzamelde op dezelfde weg? Of dat de snelste consumentenauto ter wereld 420 km/uur haalt?

In control

Tom Coronel  vertelde wat er met je gebeurt bij zulke enorme snelheden. “Een coureur denkt na en drukt niet alleen maar stom op het gas. Ik rijd altijd op de limiet. Dat betekent in control zijn en je verantwoordelijkheid nemen. Geen schade rijden. Op het circuit ben ik nooit bang. Boven de 300 km/uur verandert alles. Je krijgt tunnelvisie. Je ruikt álles. Maar: je weet precies waar je hard kan, wanneer je moet remmen. Daar laat het team hele berekeningen op los. Sommige wegen vind ik wél eng. Die smalle tweebaans met bomen. Ik raakte ooit een boom met 50 km/uur. Wow, dat deed pijn. Op de openbare weg rijd ik nooit hard. Dat doe ik wel op het circuit.”

Harm had de meeste vragen van de verkeerskwis goed. Hij won een heat in een duokart met Tom Coronel.

Snelheid hoort thuis op het circuit

Verkeersgedeputeerde Christophe van der Maat benadrukte het belang om ons te blíjven inzetten voor NUL verkeersdoden in Brabant. Hij presenteerde een primeur voor de provincie: een integrale aanpak snelheid voor de provinciale wegen. Een analyse van de drie pijlers van verkeersveiligheid (infrastructuur, handhaving en gedrag) resulteerde in een pakket aan maatregelen op provinciale wegen.  De gedeputeerde deed een beroep op de gemeenteambtenaren om gebruik te maken van de integrale veiligheidspakketten en zo samen een maximaal resultaat te behalen. “Snelheid hoort thuis op het circuit”, besloot hij.

Links- of rechtsaf

Wat deden we allemaal in 2017, het jaar van Clean? Spraakmakende acties waren er, zoals de BoerenBob en de campagne in samenwerking met de Brabantse coffeeshops ‘Ik rij… drugsvrij’. In een interactieve animatie konden de deelnemers stemmen of we links- of rechtsaf sloegen en kwamen een paar mooie beelden uit het afgelopen jaar voorbij. Wat te denken van ‘Appen en rijden? Doen!’ De animatie bevatte ook een vooruitblik op het komende jaar, waarin we op 21 september aansluiten bij de Europese actiedag voor verkeersveiligheid. Nieuwsgierig wat er nog meer op stapel staat? Bekijk hier het filmpje

De vaart eruit

Egmond van Coillie begint zijn presentatie met een afbeelding van een verkeersboete. Op zijn naam! “Iedereen rijdt wel eens te hard. Ik dus ook. Een beetje, maar toch. De vaart moet eruit! Hoe kunnen we zorgen dat de provinciale wegen veiliger worden? Handhaving is één methode, maar een goede integrale aanpak vereist een combinatie van gedrag, infra én handhaving. We maakten een analyse: op basis van het aantal ongevallen, de snelheid op 270 meetpunten en de weginrichting. Het aantal ongevallen lieten we daarbij het zwaarst wegen. Die analyse resulteerde in een top 20 van trajecten. Van daaruit zijn, per traject, concrete maatregelen benoemd. Die kunnen we inzetten op het gebied van gedrag, infra en handhaving. Voor het eerst integreren we alle drie die pijlers in het Plan van Aanpak Snelheid voor onze provinciale wegen.”

Koppel los van het gaspedaal

Op de kartbaan trappen we bewust op het gas. Maar, vertelt gedragspsycholoog Ruud van Breda, dat gaspedaal drukken we meestal onbewust in. “Onder meer doordat we ons aanpassen aan de rest van het verkeer, maar ook door onze eigen risicoperceptie. De meeste mensen overschatten hun eigen gedrag en ónderschatten de kans op een ongeluk. Dat risico kun je zichtbaar maken. Met 3D-zebrapaden of straatkunst.”

“Autorijden doen we voor 95% op de automatische piloot. Spreek daarom het onbewuste gedeelte van ons brein aan. Bijvoorbeeld door kwetsbaarheid te laten zien, zoals een verkeersbord met een kindergezicht. De sociale norm (erbij horen) kun je aanspreken door de anonimiteit van de bestuurder te verminderen. Bijvoorbeeld met snelheidsmeters met ‘u rijdt te snel’. Kortom: Bestúúr de automatische piloot.”

Actie!

Na de presentaties was het tijd voor actie op de kartbaan! Een tiental gelukkigen mocht snelheid aan den lijve ervaren. Zij  vonden een vrijkaart onder hun stoel voor een rondje karten. Ook de gedeputeerde racete mee! Harm en Tom Coronel wonnen. Niet geheel verrassend…

Tijdens de afsluitende lunch konden de verkeersveiligheidspartners ontspannen én van gedachten wisselen over hoe zij komend jaar samen snelheid gaan aanpakken. Wat ga jij doen?