Kick-off jaar van de snelheid

Op het circuitpark van Hezemans Karting lanceerden we op 25 januari officieel het nieuwe campagnejaar van Brabant gaat voor NUL verkeersdoden.

We staan in 2018 bewust stil bij snelheid. Dat is nodig, want 40 tot 50% van de weggebruikers rijdt steevast te hard.

Bewustwording

Dit jaar creëren we bewustwording: wat houdt hardrijden in en hoe brengt het de verkeersveiligheid in gevaar? Tijdens de kick-off voelden de genodigden dat zelf. Dáár waar snelheid thuishoort: op het circuit. Een aantal van hen mocht het effect en de kick van snelheid ervaren. Het tegenovergestelde maakten ze ook mee: bewust stilstaan bij snelheid.

Tom Coronel

Rallycoureur Tom Coronel was net op tijd terug uit Dakar om de kick-off voor te zitten. Hij vertelde hoe hij terugschakelt vanuit de woestijn naar de openbare weg. Verkeersgedeputeerde Christophe van der Maat presenteerde een primeur voor de provincie: een integrale aanpak snelheid waarbij een analyse van de drie pijlers van verkeersveiligheid (infrastructuur, handhaving en gedrag) resulteert in een pakket aan maatregelen op provinciale wegen.

Op scherp

We lieten in dit filmpje de campagneresultaten van het afgelopen jaar zien en blikten vooruit op het komende campagnejaar. Zo staat iedereen weer op scherp om ons ook het komende jaar weer in te zetten voor dat gezamenlijke doel: NUL verkeersdoden Brabant.

Binnenkort vind je op deze site een uitgebreid verslag van deze geslaagde dag.