Kennisdelingssessie 2019: samen blíjven inzetten voor verkeersveiligheid

Ruim 100 deelnemers verzamelden zich op 13 november 2019 in het Philips Stadion voor de jaarlijkse kennisdelingssessie van Brabant gaat voor NUL verkeersdoden.

We sloten aan bij lichtkunstfestival GLOW, 2019 is immers het Jaar van de Zichtbaarheid.

BVVP bijna klaar

Verkeersveiligheidsambassadeur Theo Martens trapte de middag af. Hij gaf aan dat het gezamenlijke Brabantse verkeerveiligheidsplan (BVVP) 2020-2024 bijna gereed is. Theo benadrukte hoe belangrijk het is om sámen de schouders te (blijven) zetten onder het verbeteren van de verkeersveiligheid in Brabant. De goede dingen blijven we doen, en die versterken we met een aantal nieuwe ambities.

Hulpverleners: de dagelijkse praktijk

Een aantal hulpverleners kwamen vervolgens aan het woord. Zij vertelden wat ze tegenkomen op de weg en hoe ze daar mee omgaan. Michel Dirven, weginspecteur, gaf voorbeelden uit zijn dagelijkse praktijk: van het dichten van gaten in de weg, het verwijderen van losliggend grind tot het afzetten van de weg bij (ernstige) ongevallen.

Het verschil maken

Jan Labruyere, politie Midden en West-Brabant en Zeeland, vertelde hoe het team tactische opsporing van de politie betrokken is bij verkeersongevallen. Hij liet zien dat je, vanuit een grote betrokkenheid, als hulpverlener het verschil kunt maken voor de betrokkene.

Bronnen van het CBS

Het CBS gaf een kijkje achter de schermen en liet zien met behulp van welke bronnen zij jaarlijks komen tot het overzicht van landelijke verkeersdoden. Elk jaar verschijnen de cijfers medio april. Wegbeheerders mogen deze onder embargo opvragen en ontvangen de cijfers dan een dag voor publicatie. Het CBS werkt samen met partners aan een dashboard met een gestandaardiseerde set indicatoren voor verkeersveiligheid. Dit biedt kansen voor ons regionale en lokale beleid.

SWOV: inzet op breed pakket maatregelen

Peter van der Knaap, directeur van de SWOV, was de laatste spreker. Hij liet zien dat we met elkaar een heel eind kunnen komen op weg naar NUL verkeersdoden. Peter inspireerde ons om in te blijven zetten op een breed pakket aan maatregelen. Kiezen tussen die maatregelen is geen optie, want “the devil is in the details”. Zorg voor een duurzaam veilige weginrichting, blijf inzetten op gedrag en zorg dat ongewenst gedrag niet voor kan komen. Educatie is van belang, blijf op een goede manier gebruik maken van innovatie en natuurlijk handhaving.

Als afsluiting kregen de deelnemers een rondleiding over het lichtkunstfestival GLOW!