Impressie: verdiepingscollege verkeersveiligheid 2.NUL

Op 8 oktober vond in de KASerne in ‘s-Hertogenbosch het verdiepingscollege verkeersveiligheid 2. NUL plaats. Veel inspiratie op een prachtige locatie!

Hieronder een korte impressie van de colleges.

Nieuwe wethouders

De start was voor de wethouders Verkeer en Vervoer. Omdat na de verkiezingen in maart een groot aantal nieuwe wethouders deze portefeuille hebben, praatte Selinde Vetkamp, programmaleider verkeersveiligheid, hen in vogelvlucht bij over de het belang van verkeersveiligheid en de Brabantse manier van werken.

De ambassadeurs verkeersveiligheid (gedeputeerde, wethouders per regio, HID van Rijkswaterstaat, de politie en het OM) vertelden over hun inzet en drive.

Grote impact

Grote impact had het verhaal van Michael Kulkens. Zijn zoon overleed als gevolg van een verkeersongeval. Michael zet zich in om voorlichting te geven onder andere op scholen en bij sportclubs, zodat niemand meer hoeft mee te maken wat zijn familie meemaakt. Hij riep wethouders op om goede afwegingen in hun gemeenten te maken op het gebied van verkeersveiligheid.

De rest van de avond was voor een breder gezelschap. Naast de wethouders sloten ook veel gemeenteambtenaren, politie en het maatschappelijk middenveld aan.

Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030

Anneke Smilde, projectleider Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, trapte af. Overheden en maatschappelijke partners werkten samen aan dit nieuwe plan. Het plan geeft de kaders voor verkeersveiligheidsbeleid en een toekomstvisie op belangrijke thema’s. De belangrijkste aanleiding om het te schrijven? Het huidige beleid is niet voldoende om de stijging van het aantal verkeersslachtoffers om te zetten in een daling. Nieuw is dat het Rijk ook de ‘beweging naar NUL’ gaat omarmen, wat we in Brabant al jaren doen.

Beleid vertalen

Het strategisch plan moeten we nu gaan vertalen naar uitvoeringsprogramma’s op landelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau. Navraag bij de aanwezigen leerde dat nog lang niet iedereen op de hoogte is van de zaken die opgepakt moeten worden. Het Rijk kan ondersteuning bieden bij het opzetten van regionaal beleid en uitvoeringsplannen. Daar gaan we in Brabant zeker gebruik van maken.

Harde cijfers

Susanne Nijman van VeiligheidNL nam de aanwezigen mee in de uitkomsten van onderzoek naar verkeersongevallen en fietsongevallen in Brabant. De cijfers liegen er niet om, jaarlijks belanden ongeveer 15.700 Brabanders door een verkeersongeval op de Spoedeisende Hulp (SEH). De helft van hen heeft ernstig letsel. Tweederde van het aantal mensen op de SEH is fietser. Binnen de groep fietsers zijn ouderen en jongeren het hoogst vertegenwoordigd. De elektrische fiets is niet zozeer de oorzaak van de vele ongevallen bij senioren. Door de elektrische fiets fietsen senioren vaker en verder. Ze maken dus meer kilometers en hebben daardoor meer kans op een ongeval. Jonge kinderen belanden nog vaak met hun voet tussen de spaken.

Eigen gedrag

In een enquête onder fietsers die op de SEH belandden, noemen fietsers hun eigen gedrag als belangrijke oorzaak van het fietsongeval. Ook de toestand van de weg en het gedrag van anderen noemt ruim 30% van de fietsers als oorzaak. 16% zegt afgeleid te zijn geweest. Inzetten op gedrag onder fietsers is dus de belangrijkste aanbeveling om het aantal ongevallen te verminderen. Dit kan in trainingen, maar bijvoorbeeld ook door het vaker gebruiken van de helm door jongeren en racefietsers.

Data combineren

Vervolgens vertelde Richard van de Werken van Hastig hoe je je kunt verwonderen over data. In de tool die Hastig voor de Brabantse verkeersveiligheidspartners ontwikkelde, zijn ongevallen, snelheden en intensiteiten opgenomen. Door deze data te combineren kunnen de partners weloverwogen afwegingen maken. Met de data zijn wegen gemakkelijk met elkaar te vergelijken. Zo kan je je bijvoorbeeld afvragen op welke weg politie-inzet leidt tot effect. Of je kunt zien dat er op een bepaalde route veel fietsongevallen plaatsvinden. Stel dat dit een schoolroute betreft, dan heb je een uitgangspunt om als gemeente en school met elkaar te zoeken naar mogelijke oplossingen. De tool is dus breed te gebruiken, geeft mensen eenzelfde uitgangspunt qua data én geeft mooie input om het gesprek over verkeersveiligheid en keuzes aan te gaan.

Mobile eye

Wim Nienhuis van Boerman Transport sloot de bijeenkomst af. Het transportbedrijf vervoert veel verschillende goederen: bulk en autolaadkranen, maar ook kunstwerken en stemlokalen. Boerman maakt zich hard voor veiligheid. Op de weg, bij het laden en lossen én bij de dienstverlening. Chauffeurs worden geschoold en ook uitgedaagd om veilig en zuinig te rijden.

De wagens van Boerman hebben een ingebouwd mobile eye, dat de verrichtingen van de chauffeurs monitort. Naar aanleiding daarvan krijgen de chauffeurs tips over hun rijgedrag. Dat gaat bijvoorbeeld over afstand houden ten opzichte van de voorgangers, of slingeren. Smartphonegebruik tijdens het rijden is bij Boerman verboden. Een inspirerend verhaal over wat een ondernemer doet om het zo veilig mogelijk te maken op de weg.