Het verhaal van… de verkeersgroep van de Jeugdgemeenteraad Laarbeek

Boordevol ideeën zitten ze, de basisschoolkinderen uit Laarbeek. Ook op het gebied van verkeersveiligheid.

Elk jaar wordt er minstens één verkeersidee dat ontsproot uit een kinderbrein, daadwerkelijk waarheid in Laarbeek. Dat is mogelijk dankzij de Jeugdgemeenteraad (JGR). Die bestaat uit 19 kinderen uit groep 7 en 8.

Goed idee

Kinderen uit groep 7 kunnen zich jaarlijks verkiesbaar stellen voor de Jeugdgemeenteraad. Je komt niet zómaar in de JGR. Daarvoor moet je een heuse verkiezingscampagne houden en door je klasgenoten worden gekozen. Elke basisschool (dat zijn er 9 in Laarbeek) levert 2 leerlingen én er is een Jeugdburgemeester.

Mei autovrij!

Timo, Yao en Mathijs zijn 10 jaar en zitten in groep 7. Hun eerste JGR-jaar zit er bijna op. Ze sluiten het succesvol af: volgende week is de prijsuitreiking van hun project ‘Mei autovrij!’. De prijs is voor de school waar het minste aantal leerlingen met de auto werd gebracht. Maar eerst een koekje bij de burgemeester halen vandaag! Burgemeester Frank van der Meijden vindt het belangrijk en inspirerend om nauw betrokken te zijn bij de JGR. “Mooi om te zien hoe kinderen in mogelijkheden denken.”

Leukste groep

De JGR vergadert over verschillende onderwerpen. Ze werken in groepjes per onderwerp. Verkeer is er daar één van, in Laarbeek is het de grootste groep. “De leukste groep!” vindt Timo. “We zijn met z’n zessen.” De andere kinderen zijn Kick, Sjoerd en Gijs. Zij konden er vandaag helaas niet bij zijn. De verkeersgroep begon het schooljaar meteen enthousiast. Timo: “We hadden wel acht of negen ideeën.” In overleg met de raad hebben ze besloten om één verkeersidee uit te werken. Dit jaar was dat ‘Mei autovrij!’.

Begeleiding

De kracht van deze actie zit ‘m erin dat het een betrekkelijk simpel idee is, waarvoor niet veel middelen nodig zijn. De kinderen worden natuurlijk wel begeleid. Agnes Franssen doet dat vanuit de gemeente Laarbeek. Zij vertelt: “Deze actie werd meteen gesteund door BVL en Veilig Verkeer Nederland. We kregen ook hulp van BOA’s: zij telden samen met de JGR-leden de auto’s bij de scholen. Gelukkig kregen de kinderen ook veel hulp van hun schoolgenootjes, leerkrachten en ouders.”

Zelf bedacht

In tweetallen gingen de JGR-leden alle scholen af, dat zijn elf locaties. Ze kregen iedereen zo ver om mee te doen. De kinderen ook hadden helemaal zelf bedacht welke middelen ze nodig hadden. De scholen kregen een zelf ontworpen spandoek en de leerlingen een leuke sleutelhanger van Seef (de mascotte van BVL). En de bedenkers? Die lijken het vrij logisch en gewoon te vinden wat ze doen. “We vonden het te druk bij de school,” zegt Yao, “en er zijn niet genoeg parkeerplaatsen.” Er deden zich onveilige situaties voor, zoals een fietser die tegen een openslaand portier botste. Tijd om in actie te komen. Yao: “Als er minder auto’s rijden kun je fietsen zonder stress.”

Gedrag

“Het is ook beter voor het milieu,” zegt Timo. “En het is gezond om te bewegen,” vult Mathijs aan. Agnes: “De kinderen bereikten dat álle leerlingen van de basisscholen gingen nadenken over de verkeersveiligheid in hun eigen schoolomgeving. Het mooiste bij-effect: dat ze hun ouders gingen aanspreken op hun gedrag.” Yao is trots: “We konden echt iets neerzetten!”

Kracht

Burgemeester Van der Meijden is overtuigd van de kracht van de Jeugdgemeenteraad. Al moet hij ze soms in het gareel houden. “19 kinderen in de raadszaal is niet altijd even makkelijk,” lacht hij, “maar we hebben altijd goede vergaderingen toch, boys?” Mathijs knikt instemmend. “De vergaderingen vind ik leuk!”

Haalbaar

Elke 6 weken presenteert de JGR alle vorderingen aan de burgemeester in de raadszaal. Twee keer per jaar presenteren zij hun ideeën en vorderingen aan de ‘grote’ gemeenteraad van Laarbeek. Burgemeester Van der Meijden: “Dan bekijken we wat haalbaar is. Kansrijke en financieel haalbare projecten voeren we ook echt uit.” Zo kwam er een zebrapad om veiliger over te kunnen steken bij het sportpark, ligt er nu een glow-in-the-dark fietspad langs het kanaal en kregen drie basisscholen attentiepalen.

Voordat we op de foto gaan, vragen de jongens nog snel een koekje van de burgemeester. Welverdiend, hoor!