Het NUL effect van 2019

Wat is het effect van onze campagne-inspanningen, met name op het gebied van gedragsverandering?

De resultaten van de effectmeting zijn, net als vorig jaar, positief. Er blijft ook nog steeds ruimte voor verbetering.

Naamsbekendheid

De naamsbekendheid van de campagne bleef gelijk ten opzichte van vorig jaar: 66% van alle Brabanders kent Brabant gaat voor NUL verkeersdoden. 46% van de Brabanders kent ook de social media kanalen van NUL. Van alle mensen die de campagne zagen, geeft 60% aan bewuster te zijn van het belang van veilig verkeer (net zo veel als in 2018). 44% is zich ook echt anders gaan gedragen na het zien van de campagne (t.o.v. 41% in 2018).

Verkeersgedrag van Brabanders

We nemen alle resultaten mee om ons keihard te blíjven inzetten voor NUL verkeersdoden.

Bekijk alle resultaten van de effectmeting in deze infographic>