Het NUL effect van 2018

Wat is het effect van onze campagne-inspanningen, met name op het gebied van gedragsverandering?

De resultaten van de effectmeting zijn, net als vorig jaar, positief. Er blijft ook nog steeds ruimte voor verbetering.

Naamsbekendheid

De naamsbekendheid van de campagne steeg door. Het afgelopen jaar van 55 naar 66%. Van alle mensen die de campagne zagen, geeft 60% aan bewuster te zijn van het belang van veilig verkeer (t.o.v. 56% in 2017). 41% is zich ook echt anders gaan gedragen na het zien van de campagne (t.o.v. 28% in 2017).

Verkeersgedrag van Brabanders

We nemen alle resultaten mee om ons keihard te blíjven inzetten voor NUL verkeersdoden.

Bekijk alle resultaten van de effectmeting in deze infographic>

Lees het hele onderzoek>