Helden van NUL: SAP, Quinso en verzekeraar voor SafeToBike

SAP, Quinso en een Nederlandse verzekeraar maakten een slimme fietsbel. De bel werkt in combinatie met de ‘SafeToBike’-app. Hij gaat trillen en licht op bij het naderen van een gevaarlijke verkeerssituatie.

De officiële aftrap van de pilot voor senioren was op 29 juni in het provinciehuis. Daar werden de bedrijven beloond voor hun inzet voor de verkeersveiligheid in Brabant met een ‘Held van NUL’-certificaat.

Meer fietsslachtoffers

Fietsers zijn een steeds grotere risicogroep als het gaat om verkeersveiligheid. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek vielen in 2017 voor het eerst meer verkeersdoden op de fiets (206) dan in de auto (201). Met name fietsende ouderen lopen risico: maar liefst twee derde van alle fietsdoden was 65 jaar of ouder. In Noord-Brabant waren vorig jaar 35 dodelijke fietsslachtoffers.

Hoe werkt SafeToBike?

De SafeToBike-app waarschuwt fietsers voor gevaarlijke punten op de route, zoals kruispunten en rotondes waar de afgelopen jaren veel fietsongelukken zijn gebeurd. Deze informatie is afkomstig uit een openbare database van politie en verzekeraars, maar gebruikers kunnen zelf ook plekken invoeren. De app is via gps gekoppeld aan een speciale fietsbel die rood oplicht en zoemt als de fietser een gevaarlijk punt nadert.

Slimme oplossingen

De samenwerkende partijen willen dat ouderen zich veiliger voelen op de fiets. Dat kan met de inzet van ‘smart solutions’. Het idee voor de slimme fietsbel komt van een Nederlandse verzekeraar. “Ons doel is het aantal fietsongelukken in 2020 met een kwart te verminderen”, zegt innovatiemanager Johan Ringeling. “Met deze app kunnen we senioren helpen veiliger te fietsen.”

SAP-partner Quinso heeft de SafeToBike-app ontwikkeld. Managing partner Hubert Wezenberg vindt het mooi om met technologie te werken aan een betere verkeersveiligheid. “Er zijn zó veel data beschikbaar, daar moet je gebruik van maken! We hopen met deze oplossing bij te dragen aan een veiligere wereld, voor jongeren én ouderen.”

Quinso gebruikte software van SAP voor de ontwikkeling van de app. Een logische stap, licht innovatiemanager Kevin Carlyon van SAP Nederland toe: “Innovatie staat bij ons hoog in het vaandel. SAP wil technologie zó inzetten, dat het je leven kan verbeteren. De SafeToBike-app is daarvan een prachtig voorbeeld: deze slimme oplossing kan zelfs levens redden.”

Mooie inzet van deze organisaties, die daarom de titel Held van NUL verdienen!

Senioren en scholieren bewuster maken

Tijdens de pilot worden de fietsen van circa 40 senioren twee tot drie maanden uitgerust met de slimme fietsbel. Onderzoeksbureau SOAB brengt in kaart of SafeToBike bijdraagt aan een grotere bewustwording onder senioren. Bij een positieve uitkomst worden partners gezocht om de slimme fietsbel te produceren en verspreiden.

Scholieren

Deze pilot is het vervolg op een succesvol experiment met een andere kwetsbare groep: fietsende scholieren. Leerlingen van twee middelbare scholen in Noord-Brabant probeerden de SafeToBike-app en de slimme fietsbel eind 2016 acht weken uit. De resultaten waren veelbelovend: uit onderzoek blijkt dat 40 procent van de scholieren zich bewuster werd van de gevaarlijke punten op de fietsroute.