Grootste afleiding? Andere weggebruikers!

Andere weggebruikers en slaperigheid zijn de grootste afleiders in het verkeer.

Dat blijkt uit een onderzoek van Allianz Direct. Jongeren tot dertig zijn vaker afgeleid dan vijfenzestigplussers. Die eerste groep wordt het meest afgeleid door andere weggebruikers, slaperigheid en de mobiele telefoon. Mannen (41 procent) blijken iets vaker geïnteresseerd te zijn in het doen en laten van hun medeweggebruikers dan vrouwen (35 procent). Lees het hele artikel op Verkeersnet>