Effect straatgraffiti’s 2018

2018 stond bij NUL in het teken van snelheid. Eén van de maatregelen was de inzet van straatgraffiti’s. Wat was het effect? Dat is nu bekend.

‘Bedankt dat je langzamer rijdt’ en een afbeelding van spelende kinderen. Dat waren de twee afbeeldingen die gemeenten konden aanschaffen met subsidie van de provincie. Beide afbeeldingen plaatsten gemeenten zowel binnen, als buiten de bebouwde kom op het wegdek. Het ging om wegen met verschillende maximumsnelheden.

Om het effect te onderzoeken voerde de provincie effectmetingen uit op vier locaties. Dit zijn de belangrijkste conclusies.

Onbewust of bewust

Straatgraffiti lijkt het meeste invloed te hebben op weggebruikers die onbewust (te) hard rijden. Notoire hardrijders trekken zich nauwelijks iets aan van de graffiti. Daarbij is het wel belangrijk dat de inrichting van de weg, zoals voorzieningen en belijning aansluit bij de geldende maximumsnelheid.

Afbeelding

De straatgraffiti met spelende kinderen heeft het grootste effect op wegen met een maximumsnelheid van 30 km/uur. Iets om rekening mee te houden: tekst is op afstand moeilijk leesbaar. Een graffiti met een afbeelding zou meer effect hebben.

Grootste effect

De kans dat een graffiti effect heeft, is het grootst op een weg waar automobilisten gemiddeld meer dan 10 km/uur te hard rijden. Op locaties waar het meeste verkeer zich al aan de maximumsnelheid houdt, kan een graffiti mogelijk bijdragen aan het verbeteren van het gevoel van verkeersveiligheid.

Leesbaar en niet afleidend

De graffiti moet goed te zien zijn en de tekst moet te lezen zijn. De graffiti mag zelf niet afleiden. Dat werkt het best als er in de directe omgeving geen andere verkeersborden, markering, en dergelijke zijn. Zorg er ook voor dat er ter hoogte van de straatgraffiti geen oversteekplaats, uitrit of zijweg ligt.

Bijlagen: