Daling aantal verkeersslachtoffers stagneert sinds 2010

Vanaf de jaren 70 zagen we een daling in het aantal Nederlandse verkeersslachtoffers. Die stagneert sinds 2010.

Tussen de jaren 90 en nul waren er goede resultaten zichtbaar. Helaas is er in Nederland nu een stijging te zien van 3% ten opzichte van 2010.

Risicogestuurde aanpak

Inmiddels werken de overheden samen aan een nieuwe risicogestuurde aanpak. Voor de komende 10 jaar heeft de rijksoverheid een half miljard euro uitgetrokken om effectieve infrastructurele maatregelen mee te financieren. Lees meer op de website van SWOV>