Appen en fietsen is te ‘gewoon’ voor kinderen

Kinderen tussen 12 en 17 jaar zouden extra aandacht moeten krijgen als het gaat om de risico’s van smartphonegebruik op de fiets.

Dat concludeert de SWOV die in opdracht van Interpolis een vragenlijstonderzoek uitvoerde naar telefoongebruik in het Nederlandse verkeer. ‘Alle gevonden verbanden rond het telefoongebruik van kinderen zijn ongunstig voor de verkeersveiligheid. Daarom – en omdat kinderen de volwassenen van de toekomst zijn – is het aan te bevelen extra aandacht te besteden aan specifiek deze groep.’

Opvallend

De resultaten over de groep kinderen (12 t/m 17 jaar) noemt de SWOV opvallend. Er is een relatie tussen leeftijd en mate van telefoongebruik; hoe jonger de verkeersdeelnemer, hoe hoger het gebruik. Daarnaast is er een relatie tussen leeftijd en risicoperceptie gevonden; hoe jonger de verkeersdeelnemer, hoe lager de risicoperceptie. Ook speelt bij kinderen gewoontegedrag een grotere rol dan bij volwassenen. Hun belangrijkste reden om berichten te lezen tijdens verkeersdeelname is uit gewoonte (37%).