Aftrap ‘Denk aan max’

Burgemeester Blanksma van Helmond trapte op 5 maart ‘Denk aan max’ af.

“Met dit project willen we binnen 4 jaar de overlast van te hard rijden in Helmond sterk verminderen. Doel is het percentage hardrijders terug te brengen van 23 naar 15%.”

Samenwerking

De burgemeester benadrukte dat het Helmondse project een samenwerking is van meerdere partijen. “We zijn allemaal een soort verkeersveiligheidsambassadeurs: een voorbeeld voor een veiligere wijk.” De Helmondse afdeling van Veilig Verkeer Nederland (VVN) is trekker van het project. Ze werken daarin samen met wijkraden, buurtpreventieteams, inwoners van Helmond, LEV-groep, gemeente Helmond, politie, provincie Noord-Brabant, platform verkeersveiligheid Helmond, vereniging verkeersregelaars Helmond, de stadswacht Helmond en vele anderen.

De partners kunnen diverse producten en technische hulpmiddelen inzetten om te hard rijden aan te pakken. Bewoners kunnen melding maken van te hard rijden. Lees meer>