Afgesproken: minder afleiding door smartphones

Een actieve bijdrage leveren aan het verminderen van afleiding door smartphones in het verkeer. 41 organisaties tekenden ervoor.

ANWB, Team Alert, Veilig Verkeer Nederland, Nederland ICT en het ministerie van Infrastructuur en Milieu namen het initiatief tot het opstellen van een convenant. Daarin staat een gedragscode met als doel: drastisch minder verkeerd gebruik van smartphones in het verkeer. De partners willen dat het normaal en gangbaar wordt dat je je volledig concentreert op het rijden. En je dus niet laat afleiden door de smartphone en andere elektronica.

Concrete acties

De concrete acties van de convenantpartners zijn er op gericht dat je achter het stuur alleen de functies van elektronica gebruikt die niet afleiden van veilig rijden. Zo stelt de ANWB dit najaar voor al het personeel een tool beschikbaar die daarbij helpt. Het ministerie van I&M bereidt een nieuwe campagne voor én werkt aan een verbod voor appen op de fiets. Binnen twee maanden maken de andere partijen bekend welke acties zij gaan ondernemen.

BN’ers met de billen bloot

Het moet met dit convenant dus onmogelijk gaan worden om te appen achter het stuur. Hoe zit dat eigenlijk bij Bekende Nederlanders? Versturen zij wel eens een berichtje achter het stuur? Lees het hier>