Acties

Voorlichting ‘Alcohol in het verkeer’ in november op scholen in Bergen op Zoom

Bergen op Zoomwoensdag 27 november 2019
Halt en Zereen geven verkeerseducatie op scholen. Doel is jongeren bewust te maken van het gebruik van alcohol en de mogelijke gevolgen daarvan. De voorlichting is voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs (15 – 16 jaar)

De voorlichtingen vinden plaats op: 8, 11, 15, 19 en 27 november. 1 voorlichting duurt 2 lesuren (Halt : +/- 45 minuten en Zereen: +/- 45 minuten).

Halt: De medewerker van Halt vertelt in eerste instantie wat de wet over alcohol zegt, wat de gevolgen van alcohol kunnen zijn en wat alcohol met je doet/kan doen. De leerlingen oefenen met de alcoholbril om te ervaren wat alcohol doet me met je reactie- en  inschattingsvermogen. De zelfde groep gaat naar de volgende les van Stichting Zereen.

Stichting Zereen: Het programma (met samenwerkingspartner -het is ok- counseling) ziet er als volgt uit:
1. Kennismaken.
2. Peilen van de mening van leerlingen m.b.t. hun kennis over de nieuwe alcoholwet.
3. PP presentatie, een persoonlijk verhaal over de gevolgen van het gebruik van alcohol en drugs.
4. Verliesoefening.
5. Peilen van de mening van de leerlingen n.a.v. de presentatie en oefening.

Het gaat hier om een indrukwekkende sessie. Een impressie>