30 is het nieuwe 50

De Fietsersbond roept bewoners op om plekken te melden waar ze graag een 30-zone zouden willen zien.

Rondom de gemeenteraadsverkiezingen brengt de Fietsersbond die locaties onder de aandacht van de politiek.

De kans dat een fietser een ernstig ongeval krijgt is bij 30 maar liefst 3,5 keer lager dan bij 50 km per uur. De bond wil daarom binnen de bebouwde kom een maximumsnelheid van 30 waar dat mogelijk is. Ze roepen daarom bewoners op om mee te doen aan de actie ‘30 is het nieuwe 50’. Lees meer>