Brabantse verkeersveiligheids-projecten onder de loep

Gemeenten en regio’s zetten elk jaar veel verschillende projecten in om de verkeersveiligheid te vergroten.

Zij kopen de projecten in, de provincie is co-financier. Naast infra en voertuig, vormt menselijk gedrag een essentiële rol in de projecten. Immers: 90% van de verkeersongevallen wordt veroorzaakt door menselijk gedrag.

Optimale effectiviteit

De provincie Noord-Brabant streeft continu naar optimale effectiviteit van haar inspanningen. Dat vraagt om een kritische blik en de bereidheid om te ontwikkelen en te vernieuwen. Daarom vroeg de provincie gedragswetenschappers van het bureau Dijksterhuijs en Van Baaren (D&B) de ingekochte projecten kritisch te bekijken.

Onder de loep

D&B beoordeelde 22 verkeersveiligheidsprojecten op verwachte effectiviteit vanuit een gedragswetenschappelijk perspectief. Per project reikt het bureau concrete en toepasbare verbetermogelijkheden aan.

De projecten zijn bekeken op:

  1. het psychologisch landschap; is er een concreet doelgedrag gekozen om te beïnvloeden en is in beeld welke (onbewuste) factoren van invloed zijn rondom het probleem en op het doelgedrag?
  2. interventiestrategie en executie; wordt met de interventie goed ingespeeld op het doelgedrag?
  3. evaluatie en effectmeting; wordt de interventie geëvalueerd en worden effecten gemeten?

Advies

Per onderdeel zijn de projecten beschreven. Elk project krijgt een score op een schaal van 1 tot 5 sterren. Per onderdeel worden tips gegeven hoe de interventie nog kan verbeteren. Zo kregen alle aanbieders dus advies en krijgen mensen die de projecten willen inkopen een mooi beeld van wat de projecten te bieden hebben.

Erg verschillend

De projecten zijn allemaal erg verschillend, in opzet, maar ook in prijs. Sommige hebben een groot bereik, maar kort menselijk contact. Deze projecten scoren dan goed op het bewustmaken van mensen op hun eigen gedrag en verkeersveiligheid. Terwijl andere projecten, waarbij bijvoorbeeld intensiever menselijk contact is, weer beter scoren op de potentie tot gedragsverandering. Deze projecten bereiken dan weer minder mensen en zijn vaak duurder.

Kies uit een mooie mix

Met de beschrijvingen van D&B kunnen gemeenten kiezen uit een mooie mix kiezen van projecten. Stuk voor stuk projecten die werken aan bewustwording en aanpassing van het eigen gedrag in verkeersveiligheid.

Hier lees je de beschrijvingen en de resultaten van de 22 projecten.