Aftrap Jaar van de Alertheid: samen focussen, samen voor NUL

140 Mensen, 140 vlekjes. Sámen vormen ze een olievlek, die zich verspreidt over héél Brabant als ze gezamenlijk focussen. Alert zijn en actie ondernemen. Vanaf nu ánderen wijzen op het belang om je eigen verantwoordelijkheid te nemen in het verkeer. Zoals de ogen op de weg te houden, en niet op het mobieltje.

IMG_9699Met die boodschap gingen de 140 deelnemers aan de kickoff-bijeenkomst van ‘Brabant gaat voor NUL verkeersdoden’ naar huis. Die was op donderdag 21 januari in de Automotive Campus in Helmond. Het was een bijeenkomst met impact: iedereen zat scherp en gefocust op het puntje van de stoel. En dat is nou precies wat de campagne wil bereiken bij álle Brabantse verdeelnemers: dat ze alert zijn in het verkeer, bij elke meter die ze afleggen.

Voor de gek gehouden?

“Worden we nu voor de gek gehouden”?, vraag Ilona Hultermans van VVN zich af tijdens de test waarbij dagvoorzitter Rob met zijn ogen dicht raadt wat deelnemers in hun hand hebben. Waarschijnlijk wel, maar hoe? Dat het brein ons wel eens voor de gek houdt, is wetenschappelijk bewezen. Dat we soms dingen waarnemen die er in werkelijkheid niet zijn, of juist dingen niet zien die er wel zijn is ook wáár. Dat enkel het horen van het tingeltje van een mobieltje iets in de hersenen doet, ook. En dat we daardoor zijn afgeleid… de testjes die de genodigden ondergaan, de filmpjes die ze zien: het bewijst allemaal hoe belangrijk het is om gefocust aan het verkeer deel te nemen.

Zelf ervaren

IMG_9623IMG_9626De kick-off bestond uit twee programmaonderdelen. Tijdens de workshopronde leerden deelnemers hoe ze sociale media kunnen inzetten om veel mensen te bereiken. Dat het snel gaat met de ontwikkelingen op het gebied van smart mobility. En hoe het nu zit met attentie, aandacht en het beïnvloeden van gedrag. Helga van het Hof pikt op: “Af en toe je mobiel wegleggen geeft rust. En dat geeft ruimte. Om meer te focussen en creatief te zijn.” Monique Toonen nam mee: “Belonen van goed gedrag helpt dus evenmin als straffen van verkeerd gedrag. Je moet overtuigen door zelf te laten ervaren.”

De belofte

brabants verkeersveiligheidsplan ondertekendIMG_9725Daarna de officiële aftrap. Met heel veel interactieve onderdelen waarbij de deelnemers ervaarden wat afleiding met je doet én wat focus oplevert. De provincie, politie en vertegenwoordigers van de regio’s ondertekenden het Brabants VerkeersveiligheidsPlan 2016-2020. Ook drukten zij als eersten op de ‘rode knop’, waarmee ze beloven hun ogen op de weg te houden, en niet op hun mobieltje. Doe óók die belofte. Net als 3 BN’ers, waaronder Marcel Musters.

Marcel_still